Názory občanov

Júl 2002 / Prečítané 1577 krát

Čo by ste chceli zmeniť v centre mesta?
- dokončiť rozostavané stavby: Interdat (21x), Grand hotel (17x), Okresný úrad (12x);
- doriešiť problém parkovania (v centre je prílišná koncentrácia áut, nesúhlas s plateným parkovaním, odkloniť medzimestskú dopravu, vylúčiť dopravu z centra) (14x);
- viac smetných nádob (14x);
- zlikvidovať skládku blízko centra (14x);
- vybudovať fontánu (13x);
- opätovne vybudovať letné kúpalisko v centre (5x);
- osadiť viac lavičiek (5x);
- zlý stav komunikácií (5x);
- neopravené fasády na niektorých budovách (5x);
- viac zelene (4x);
- zlepšiť čistotu (4x);
- zdevastovaný trávnik pred bývalými Zsl. tehelňami (2x);
- sústrediť všetky úrady do centra (2x);
- rozšíriť cintorín, postaviť nový dom smútku (2x);
- v parku vybudovať zábavné a športové centrum (2x).
(Zdroj: Výsledky prieskumu názorov občanov na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny. Oslovených bolo 100 občanov).


Ohodnoťte článok: