Rekonštrukcia železnice prináša nemalé starosti

Júl 2002 / Prečítané 1619 krát
Cestujúci vlakom v úseku Bratislava - Trnava mohli spozorovať popri trati stavebné práce, ktoré súvisia s prebiehajúcou rekonštrukciou železničnej trate, aby sa po nej mohli pohybovať vlaky rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Ide o rozsiahlu investíciu, ktorá sa po posledných upresneniach vyšplhala na 17 miliárd Sk. Na financovaní sa podieľa Európska únia za účasti štátu.
   Podstatné úpravy sú nevyhnutné aj na území nášho mesta. Možno si niekto myslí, že sa budú týkať len cestujúcich, ale nie je to pravda, postihnú aj stovky účastníkov cestnej premávky, mnohých natrvalo.
Bezpečnosť jazdy v takýchto rýchlostiach totiž vylučuje úrovňové križovanie - priechod cez koľajnice. Treba to vyriešiť podchodom alebo nadjazdom.
Na pezinskom úseku sa ako prvé začali práce na úrovňovej objazdnej komunikácii, ktorá vedie vedľa nadjazdu pri Glejovke. Jestvujúci nadjazd svojou výškou nevyhovuje pre elektrické traťové vedenie, preto je ho treba prestavať a zvýšiť. Presne takto sa bude postupovať aj pri rekonštrukcii nadjazdu pri Panholci. Tu bude taktiež potrebné na čas prestavby nadjazdu vybudovať náhradnú úrovňovú komunikáciu.
Oveľa komplikovanejšie bude však vybudovanie nových podjazdov pod traťou v grinavskej časti na ceste do Slovenského Grobu a pri tehelni.

  Ako nás informoval vedúci odboru výstavby MsÚ Ing. Michal Ondrovič grinavský podchod bude pre osobnú i nákladnú dopravu a pre chodcov. Tento priechod využívajú nielen občania Slovenského Grobu a ďalších obcí z tohto smeru, ale aj motoristi, ktorí prechádzajú cez Vajnory do Bratislavy.
Cestujúci sa na nástupištia dostanú podchodom.   Podchod do tehelne má byť však len pre osobnú dopravu (vrátane sanitných vozidiel), bicyklistov a chodcov. Tu je problém čo s nákladnou dopravou. Za dráhou majú sídlo firmy - Pezinské tehelne, Galan, Instamik, hotel Kriser. Tie sú na nákladnú dopravu odkázaní.
Železnice pri plánovaní rekonštrukcie v tejto časti mesta vychádzali zo stavu v rokoch 1995 - 1998, keď tu niektoré z týchto firiem ešte neboli. Vtedy územný plán navrhoval komunikáciu pre nákladnú dopravu povedľa železnice - od ulice Za dráhou po Drevokombinát.
V roku 1999 dalo mesto vyhotoviť zmenu územného plánu, kde sa definovala už iná poloha obslužnej komunikácie pre nákladné vozidlá. Železnice však s riešením, ktoré navrhuje súčasný územný plán nesúhlasia, trvajú na tom, aby komunikácia viedla povedľa trate, ako to malo byť v pláne z roku 1998. Tento stav majú odsúhlasený s Bruselom, preto iný variant riešenia nepripúšťajú.
Mesto sa dostalo do neľahkej pozície, pretože majitelia spomínaných firiem trvajú na tom, aby sa hľadalo pre nich výhodnejšie riešenie, bez obchádzky, ktorá by pre nich znamenala zvýšenie nákladov na dopravu.
Natíska sa otázka, prečo sa aj tu nákladná doprava nerieši podchodom, ako je to v grinavskej časti. Problémom vraj je väčšie zahĺbenie podchodu, pre vysokú hladinu spodnej vody.
Konečné riešenie tejto komplikovanej situácie je predmetom ďalších rokovaní mesta s investorom, pričom ako účastník konania môže ovplyvniť svojím nesúhlasným stanoviskom vydanie stavebného povolenia.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj budovanie podchodov pre cestujúcich na železničných staniciach v Pezinku a v Grinave. V Pezinku zo štyroch koľají, využívaných na osobnú dopravu, bude prvá a štvrtá na obojsmerové nastupovanie a vystupovanie a druhá a tretia budú prejazdné. Ďalšie dve koľaje patria súkromným užívateľom.
Problémom zostáva, že investor rekonštrukcie chce podchod vybudovať len pod štyrmi koľajami, ďalej už nie. To by znamenalo, že občania by sa na druhú stranu trate dostali podjazdom pri tehelni a potom až nadjazdom pri Drevokombináte, čo je dlhý úsek. To by zvádzalo prechádzať cez koľajnice, čo by bolo nebezpečné. O tom sa tiež ešte rokuje.
Modernizácia železničnej trate teda okrem nových komunikačných riešení prinesie aj nemálo problémov, s ktorými sa bude potrebné v krátkom čase vysporiadať.

Ohodnoťte článok: