Spoločenská kronika

Jún 2002 / Prečítané 3313 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA

Mário Rafael

16.2.

Rebeka Melichárová

23.4.

Viktória Frajková

28.4.

Natália Hudecová

2.5.

Matúš Demovič

5.5.

 

ZOSOBÁŠILI SA

Marek Šiška

Andrea Adamíková

Milan Vereš

Monika Kováčiková

Martin Guštafík

Katarína Maceková

Ján Dubek

Ing. Eva Mikulenková

Roman Baďurík

Gabriela Miklenčičová

Igor Mlynek

Mária Vršková

Jozef Pukančík

Zuzana Šikulová

Pavol Šperka

Mgr. Ľubica Chrappová

Ing. Ľudovít Karpinský

Mgr. Zuzana Čechvalová

Peter Fraňo

Ing. Viera Šišková

Ing. Jozef Fedor

Katarína Libantová

Marek Fajnor

Ivana Pilátová

Miroslav Nitray

Elena Diviaková

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Karol Kačník, 49 r.

8.5.

Viktor Gaďo, 62 r.

12.5.

Hermína Hýbelová, 77 r.

17.5.

Jozef Brtáň, 71 r.

19.5.

František Jedlička, 82 r.

22.5.

Filoména Pukančíková, 79 r.

25.5.

Štefan Móza, 58 r.

27.5.

Ján Oslej, 93 r.

29.5.

Ján Háger, 58 r.

2.6.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Marta Maťúsová

9.6.

Irena Reichbauerová

17.6.

Adela Valachovičová

17.6.

Pavel Gajdošík

22.6.

Margita Harmadyová

22.6.

Anna Štilhammerová

23.6.

Mária Bilčíková

24.6.

Júlia Kohoutová

24.6.

   

75-roční

Anastázia Stará

2.6.

Viera Farkašová

4.6.

Ján Hanúsek

4.6.

Ján Studva

6.6.

Oľga Alenová

12.6.

Klára Čevorová

13.6.

Mária Březíková

16.6.

Elena Somíková

27.6.

Irena Ledecká

30.6.

  

80-roční

Ernestína Slováčková

8.6.

Serafína Ondrovičová

10.6.

Mária Trnková

29.6.

  

85-ročná

Anna Sasková

1.6.

  

91-ročné

Mária Slezáková

7.6.

Terézia Kabátová

28.6.

 

93-ročná

Paulína Grúberová

28.6.


Ohodnoťte článok: