Nové objavy v lokalite pri tehelni

Milan Oravec / Jún 2002 / Prečítané 2240 krát
V novej lokalite pri tehelni pokračuje archeologický výskum, ktorý je súčasťou rozsiahlejších prieskumov v katastri mesta. Ich súčasťou boli aj bádania pri kameňolome a pri Psychiatrickej liečebni. Všetky tieto náleziská pomáhajú objasňovať dávnejšiu históriu mesta.
O výskume v novej lokalite nám zástupca riaditeľa Archeologického ústavu PhDr. Zdenek Farkaš povedal:
 
  - Je to miesto, ktoré bolo pravdepodobne dlhodobejšie osídlené v praveku a stredoveku. Rozprestieralo sa pri terajšom regulovanom potoku Mahulánka. Nálezy spadajú do obdobia tzv. bádenskej kultúry, ktorá má niekoľko vývojových stupňov. Máme zachytený stupeň, ktorý sa nazýva Bolerázska skupina. Z tej doby sú tu zásobné jemy na potraviny. Našli sa aj zvyšky hrnčiarskej pece. Objavili sme vypálené hrudy, s výraznými odtlačkami rúk hrnčiara. Ide pravdepodobne o nepodarený výrobok, ktorý potom hrnčiar zničil. Tento sa nakoniec ale dostal do pece. Zachovala sa aj preplavená hlina v nádobe, zrejme aby bola vlhká. Z tejto hliny sa modelovalo. Na nájdenej nádobe sú odtlačky prstov troch ľudí. Podľa vyjadrenia antropológov jeden patrí žene, ďalšie dva deťom. Naznačuje to, kto sa výrobou keramiky zaoberal. Všetky tieto veci sa na tomto mieste našli už v roku 1989.
Keďže vznikli priaznivé podmienky na ďalší výskum, vďaka pochopeniu riaditeľa tehelne a mesta, v bádaní pokračujeme. Práce prebiehajú len niekoľko dní, ale už sme našli ďalšiu jamu. Predpokladali sme, že bola tiež na zásoby, ale nachádzajú sa v nej veľké časti spáleného materiálu. Jej spodok musíme ešte dôkladnejšie vypreparovať. Možno, že do tejto jamy bola vstavaná pec. Ďalej je tu doložené osídlenie z neskorej doby kamennej alebo zo začiatku doby bronzovej. Je tu
Misa z tohto náleziska, stará vyše 4000 rokov.niekoľko zaujímavých nálezov. Našli sme fragment sošky, ide vlastne len o podstavec, ktorý patrí k tomuto obdobiu. Na našom území je to pomerne vzácny nález. Žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť chybajúcu vrchnú časť. Potvrdzuje to, že ľudia tu žili na prelome 4. a 3. tisícročia pred Kristom.
Objavili sme aj stopy po stĺpoch, ktoré patria do neskorej doby kamennej. Nevieme zatiaľ potvrdiť či sú z Bolerazskej skupiny, teda toho staršieho obdobia. Našli sme tu veľké množstvo uhlíkov. Stĺpy boli veľmi hlboko zapustené, vyzerá to, že išlo o väčšiu konštrukciu, nemáme však ešte pôdorys tohto obydlia.

Výskum bude pokračovať aj cez leto, jeho výsledky zhrnieme v budúcich číslach.

Ohodnoťte článok: