Vyhodnotili literárnu súťaž

Jún 2002 / Prečítané 2202 krát
  Odborná komisia v zložení PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda), Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc. a Daniela Debnárová (za KC), vyhodnotila X. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok.
   Žiacke práce - PRÓZA
1. miesto - Šošovka - Danka Sílešová, ZŠ Na bielenisku, 2. miesto - Kráľovstvo - Zuzana Fordinálová, ZŠ Kupeckého, 3. miesto - Stredná na Orgovánovej - Barbora Grúberová, ZŠ Fándlyho.
   Žiacke práce - POÉZIA
1. miesto - Fialka - Petronela Pivarčiová, ZŠ Na bielenisku.
   Študentské práce - PRÓZA
1. miesto - Slnko - Martina Zborovanová, Gymnázium Pezinok, 2. miesto - Myška, Kvetinka, Jedlo - Michaela Peťková, Pezinok, 3. miesto - Shelly - Michaela Suríniová, OA Pezinok.
Porota udelila mimoriadnu cenu, heslo Mabu, Linda Piktorová, Pezinok.
   Študentské práce - POÉZIA
1. miesto - Anjelik - Katarína Bočevová, Pezinok, 2. miesto - Johanka - Marta Guštafíková, Pezinok, 3. miesto - Morning Coffe - Lívia Kľúčiková, Pezinok.
Traja ocenené účastníci v každej kategórii získali finančnú odmenu. Vybrané ocenené práce uverejníme v niektorom z najbližších čísel Pezinčana.

Ohodnoťte článok: