Kontroly v pohostinných zariadeniach

Jún 2002 / Prečítané 2190 krát
Začiatkom júna sa uskutočnila kontrola v pezinských reštauračných pohostinských zariadeniach, zameraná na dodržiavanie času predaja a nočného pokoja. Poverení pracovníci mesta navštívili jedenásť prevádzok, v štyroch zistili tieto nedostatky:
VEGA, Novomeského 56 - prevádzka na terase po otváracích hodinách, Meštiansky pub, Holubyho 9 - hlučná reprodukovaná hudba na nádvorí a otvorené po prevádzkovom čase,
Jama Pub - Club, Štefánikova 31 - hlučná reprodukovaná hudba, Café Music, Štefánikova 23 - hlučná reprodukovaná hudba, otvorené po prevádzkovom čase.
Nedostatky doriešili na mieste.
Mestský úrad v Pezinku k 13. 6. 2002 vydal 44 výnimiek času predaja v zmysle VZN č. 2/2002 (po 22.00 hod.). Výnimku predĺženého času predaja neudelili piatim prevádzkam s terasou a ďalším šiestim, ktoré požadovali predĺžený čas predaja.

Ohodnoťte článok: