Za čistejší PEZINOK

Ing. Eva Lupová / Jún 2002 / Prečítané 2202 krát
   V májovom čísle sme uverejnili informáciu o rodiacej sa kampani orientovanej na aktivity Za čistejší Pezinok. Táto myšlienka oslovila pätnásť subjektov (občianske združenia, samosprávy, kultúrne inštitúcie, školy), ktoré sa zúčastnili na doterajších štyroch stretnutiach. Výstupom ich spoločných diskusií bude postupne sa rodiaci projekt kampane. Ten sa stane itinerárom ich koordinovaného ekologického úsilia na najbližší rok. V júlovom čísle Pezinčana a na www.pezinok.sk  prinesieme bližšie informácie o ideovom zámere projektu. Účasť v ňom je otvorená aj pre ďalších záujemcov. Kontakt: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti, č.dv. 6, tel. 6901 102 a Komunitná nadácia REVIA, Moyzesova ul. 26, tel. 641 3011.

Ohodnoťte článok: