Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2002 / Prečítané 1539 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

1. 6. (sobota) o 14.00 hod. v Zámockom parku - Deň detí v Pezinku;
7. 6. (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ Kupeckého - Športový piatok - loptové hry podľa záujmu detí;
11. 6. (utorok) o 14.00 hod. v CVČ - Skryté pramene Slovenska - finále korešpondenčnej hry;
13. 6. (štvrtok) o 13.30 hod. - Návšteva Bibiany - výlet do Bratislavy. Informácie v CVČ;
14. 6. (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ Kupeckého - Letný futbalový turnaj - prihlásiť sa môžete v CVČ;
21. 6. (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ Kupeckého - Športový piatok - loptové hry podľa záujmu detí.


Stanica mladých technikov
15. 6. Sobota v SMT - počítače a modelárska dielňa 8.00-12.00 hod.

Výstavy:
10.-21.6. Autorská výstava Ingrid Šurinovej - výstava olejomalieb v CVČ. 10.00-18.00 hod.
3.-27.6. Moja najobľúbenejšia hračka - práce detí z MŠ z okr. Pezinok v CVČ. 10.00-18.00 hod.

Podujatia pre Školské kluby detí:
5. a 12. 6. Koniec školy, hurá prázdniny - v CVČ. 13.30 - 15.00 hod.
6. 6. Počítače v SMT - počítačové hry. 13.30 - 15.00 hod.

Záujmové krúžky ukončia svoju činnosť v týždni od 10. do 14. júna 2002!


Ohodnoťte článok: