Týždeň pochvál na školách v okrese

Prevencia AD / Máj 2002 / Prečítané 1539 krát
  Občianske združenie Prevencia AD v spolupráci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie uskutoční v týždni od 3. - 7. 6. 2002 na školách v okrese Pezinok Týždeň pochvál. Výhercami súťaže sa stávajú učitelia, ktorí udelia najoriginálnejšiu pochvalu žiakovi a tiež žiaci, ktorí túto pochvalu získali.
Je veľa známych zápisov, poznámok v žiackych knižkách, ktoré ale hovoria výlučne o negatívnej vlastnosti žiaka: bez povolenia padá zo stoličky, napovedá nepovoleným spôsobom, zjedla pomôcky na výtvarnú výchovu, pravidelne chodí do školy nepravidelne, behá po triede ako besný. Za takéto poznámky žiak dostáva doma rôzne tresty, alebo niektorí rodičia už iba mávnu rukou a nevšímajú si ich. Bude možno zaujímavé, keď žiak dostane pochvalu a rodič sa konečne dozvie o ňom niečo pozitívne, čo určite povzbudí dieťa i rodiča. Veď je všeobecne známe, že najlepším prostriedkom ako dieťa motivovať je pochvala, povzbudenie, odmena, aj keď sa niekedy zdá, že ho nie je začo pchváliť, treba niečo nájsť.
Akcia Týždeň pochvál sa uskutočňuje v rámci projektu Detské práva sprava-zľava, ktorý finančne podporila Nadácia pre podporu občianskych aktivít. Projekt sa realizuje
od januára 2002 na školách v okrese Pezinok a niektoré jeho ďalšie aktivity sú: Víkend s deťmi zameraný na oboznámenie s detskými právami a následná spolupráca s nimi pri ďalších aktivitách, podobne zameraný víkend s učiteľmi, plagát a letáky o detských právach distribuované na školy a iné zariadenia, úvaha Detské práva očami detí, List rodičom atď. Ak máte záujem dozvedieť sa o projekte niečo viac, kontaktujte nás na č.t. 640 4388, alebo mail PrevenciaAD@nextra.sk . A na záver: Chváliť nemusia len učitelia, ale aj deti, rodičia, nadriadení, podriadení, no skrátka všetci.

Ohodnoťte článok: