Výmena vodičských preukazov

at / Máj 2002 / Prečítané 4549 krát

   Vodičov motorových vozidiel upozorňujeme, že do 31. decembra 2002 musia byť vymenené všetky vodičské preukazy vydané do konca roku 1992. Výmenu zabezpečí príslušný inšpektorát podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa na počkanie. Nenechávajte si výmenu vodičského preukazu až na poslednú chvíľu, ušetríte si čas a vyhnete sa zbytočným stresovým situáciam.
Pri výmene je občan povinný predložiť: platný občiansky preukaz, starý vodičský preukaz, vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie vodičského preukazu, jednu fotografiu o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm a kolok v hodnote 100 Sk. Počas stránkových dní sa kolky predávajú aj v budove Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku na Šenkvickej ul. č. 14. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu je aj na stránke www.acc.sk/policia-pk .
V prípade, že si občan vodičský preukaz nevymení do konca tohto roku, v budúcom roku jeho preukaz stráca platnosť a vystavuje sa tak riziku možných sankcií zo strany dopravnej polície. Sankcie za jazdu bez platného vodičského oprávnenia alebo zadržaní vodičského preukazu sú: na mieste bloková pokuta do 2000 Sk, pri správnom konaní na dopravnom inšpektoráte pokuta do 7000 Sk a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na jeden rok.
Ak ste držiteľom vodičského preukazu, ktorý sa musí vymeniť, v prípade, že žiadate o vydanie medzinárodného vodičského preukazu - tento bude mať obmedzenú platnosť do konca roka 2002 (inak sa vydáva na 3 roky). Pri ceste do zahraničia sa odporúča mať medzinárodný vodičský preukaz.


Ohodnoťte článok: