Hľadajú darcov leukemikom

Máj 2002 / Prečítané 1672 krát
V Bratislave má od roku 1996 sídlo Slovenská spoločnosť: Edukácia v imunogenetike. Pomáha pacientom trpiacim na leukémiu, kde jediným spôsobom liečby je transplantácia kostnej drene. Zaregistrovaným pacientom hľadajú darcov z celého sveta prostredníctvom celosvetovej banky darcov a medzinárodných vedeckých spoločností. Súčasne zabezpečujú vzdelávanie rodín, ktoré majú doma leukemika, aby sa zlepšila domáca starostlivosť o pacienta a tým i jeho kvalita života pred i po transplantácii.
Spoločnosť je zameraná aj na vzdelávanie pri liečbe chorôb imunogeneticky asociovaných (napr. cukrovka, reuma, rakovina, štítna žľaza atď.). Organizujú kongresy, sympóziá, štúdijné pobyty, publikácie a medzinárodnú vedecko-klinicko odbornú spoluprácu pre pracovníkov v danom odbore.
Bližšie informácie získate priamo v Slovenskej spoločnosti: Edukácia v imunogenetike, Kopanice 25, 821 04 Bratislava 2, tel./fax: 02/647 78 562. Príspevky na projekty spoločnosti môžete poslať na číslo účtu: 1188194453/0200 VÚB Bratislava-centrum.
Prezidentkou spoločnosti je RNDr.Margita Bencová, CSc., ktorá je mnohým Pezinčanom známa tým, že v rokoch 1970-1975 úspešne reprezentovala s Karolom Chromickým Klub spoločenského tanca Petan.

Ohodnoťte článok: