Rozhovor s riaditeľkou pobočky TATRA BANKY v Pezinku Mgr. Ivanou Maťusovou

redakcia / Máj 2002 / Prečítané 2172 krát
Okrem klasických služieb, ako je vedenie bežného účtu, vkladných knižiek či terminovaného účtu, ponúka Tatra banka aj produkty a služby elektronického bankovníctva. Mohli by ste nám ich bližšie predstaviť?
    Elektronické bankovníctvo znamená pre klienta maximálne pohodlie pri komunikácii s bankou - či už je to využitie 24-hodinovej služby telefonického centra DIALOG (02/5919 1000 alebo 6866 1000) na zadanie platobného príkazu alebo získanie všetkých druhov informácií z Internet bankingu alebo Mobil bankingu. Mimoriadnu obľúbenosť si získala služba b-mail, čo je zasielanie krátkych SMS alebo e-mailových správ o stave a pohyboch na účte. Napríklad ak si ako kritérium pre obdržanie SMS správy zvolíte každý pohyb väčší ako 1 Sk, o každom pohybe na vašom bežnom účte nad túto hranicu budete informovaní prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Táto služba je v Tatra banke poskytovaná bez poplatku.

Ako môže Tatra banka pomôcť pri riešení finacovania bývania?
Tatra banka ponúka atraktívne podmienky financovania vášho bývania formou hypotekárneho úveru s jedinečnou výhodou záruky úrokovej sadzby (tzv. fixácie) až na 10 rokov. Znamená to, že banka zaručuje nezmenené úrokové splátky po dobu 10 rokov. Toto je považované za dôležitú výhodu, ktorú v súčasnosti poskytuje len Tatra banka. Ide v podstate o ponúknutie istoty, keďže dnes nemožno s určitosťou odhadnúť, aká bude úroveň úrokovej sadzby o niekoľko rokov. S účinnosťou od 9. apríla 2002 Tatra banka znížila úrokové sadzby platné pre poskytovanie hypotekárnych úverov. Svojim klientom zachová možnosť vlastného výberu doby fixácie úrokovej sadzby na 5 resp. 10 rokov. Pri fixácii na 5 rokov sa úroková sadzba so zohľadnením štátneho príspevku pohybuje od 5,20 percenta a pri fixácii na 10 rokov od 5,50 percenta.
Pri fixácii na 5 rokov sa úroková sadzba so zohľadnením štátneho príspevku pohybuje od 5,20 percenta a pri fixácii na 10 rokov od 5,50 percenta.
Ďalšou možnosťou je spotrebný úver na vonkajšie a vnútorné úpravy bytov a rodinných domov od podlahy až po strechu vo výške od 10 tisíc do 300 tisíc Sk so splatnosťou od 1 do 4 rokov. Podmienkou je pravidelný mesačný príjem v dostatočnej výške na splácanie úveru.

  A naopak - môžete predstaviť možnosti najziskovejšieho uloženia finančných prostriedkov?
Tatra banka poskytuje viaceré možnosti. Najbežnejším spôsobom je využitie už spomínanej vkladnej knižky vedenej v Sk alebo cudzej mene, s ktorou je v Tatra banke možné nakladať kedykoľvek, bez výpovednej lehoty, v ktorejkoľvek pobočke.
Vyššie úroky získate pri uložení vašich finančných prostriedkov na terminovaný vkladový účet v Sk alebo cudzej mene, ktorý prostriedky viaže na určitý čas (od 1 do 12 mesiacov). Výhodou je možnosť automatickej obnovy vkladu v deň jeho splatnosti alebo automatického prevodu zostatku vkladu na bežný účet či vkladnú knižku vedenú v Tatra banke. Terminované účty sa vôbec nespoplatňujú.
V každej pobočke Tatra banky ponúkame taktiež nové výhodné možnosti investovania, ktoré poskytujú našim klientom vysoký výnos za podmienky dlhodobého uloženia investície.
Bližšie informácie o akýchkoľvek produktoch a službách Tatra banky vám radi poskytnú zamestnanci našej pobočky alebo telefonickej služby DIALOG (02/5919 1000 alebo 6866 1000).

Ďakujeme za rozhovor.


Ohodnoťte článok: