Bude v našom meste SUPERMARKET?

Milan Oravec / Máj 2002 / Prečítané 1682 krát
Obracajú sa na nás občania mesta s otázkami, či sa v Pezinku nevybuduje väčší supermarket, ktorý by poskytoval rozsiahlejšie obchodné služby s nižšími cenami. Ako príklad uvádzajú Senec, kde má už svoj obchodný dom zahraničná firma Billa.
Niektorí zas píšu, že počuli o výstavbe obchodného centra pri sídlisku Juh, ale toto majú prevádzkovať domáci podnikatelia, čo situáciu s cenami nijako nevyrieši.
O bližšie informácie sme požiadali primátora mesta Ing. Ivana Pessela:
- Je pravda, že v lokalite Sahara, medzi sídliskom Juh a Grinavou, sa uvažuje o výstavbe obchodného centra pozostávajúceho z troch prevádzkových objektov, ktoré by zodpovedali štandardu mesta Pezinka a priľahlého regiónu. Jeden by mal byť s potravinami, druhý s technickým tovarom a tretí s menšími prevádzkami, kde by mohli pôsobiť niektorí domáci podnikatelia s rôznymi službami.
MsZ na svojom zasadnutí 23. mája po predchádzajúcom verejnom pripomienkovom konaní, stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií a kladnom stanovisku OkÚ schválilo svojim uznesením Územný plán zóny (ÚPZ) a Všeobecné záväzné nariadenie o záväzných častiach tohto ÚPZ, takže po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia môže pokračovať projektová príprava na vydanie územného rozhodnutia, čo dáva predpoklady na rokovania s potencionálnymi investormi na budovanie jednotlivých objektov.
Okrem toho sa uskutočnili aj rokovania s firmami Billa, Delvita a Lidl a Jednota, ktoré prejavili záujem vybudovať v našom meste svoje supermarkety. Skúmame preto aj iné možnosti, kde by mohli byť takéto supermarkety umiestnené.
Je pravda, že viacerí pezinskí podnikatelia majú obavy, že vybudovaním nových supermarketov sa zmenší ich podnikateľský priestor. Myslím si však, že mesto Pezinok má dosť široké spotrebiteľské zázemie, preto kvalitné obchodné prevádzky v centre mesta alebo na sídliskach nemusia mať z prípadnej konkurencie obavy.


Ohodnoťte článok: