Čo priniesol pamiatkarský výskum na radnici?

Máj 2002 / Prečítané 2079 krát
Občania nášho mesta si iste všimli, že na Radničnom námestí sa vykonáva rekonštrukcia Starej radnice. O jej zámeroch a priebehu sme už viackrát informovali. Počas rekonštrukcie sa robil aj archeologický a pamiatkarský výskum. O podrobnejšie informácie sme požiadali viceprimátora Mgr. Olivera Solgu.

   Hneď na začiatku sme požiadali dodávateľa i samotných pracovníkov, aby nájdené predmety s historickou hodnotou - či už kov, keramiku, drevo, sklo alebo papier uchránili pred poškodením. Potom sme vždy skontaktovali pamiatkarov alebo archeológov, aby nálezy posúdili. Boli to materiály z náhodných nálezov.

 
l Môžete nám bližšie povedať, aké historicky cenné predmety sa našli?
- Pri čistení povaly sa našli písomnosti z 18. a 19. storočia. Sú tam aj nejaké vzácnosti. Našiel sa napríklad list z roku 1870 s menným zoznamom murárov a všetkých pracovníkov na radnici, ktorý obsahuje aj výšku ich platu. Našli sa tu aj olejové lampy, ktoré sú jedinými nálezmi v Pezinku. Boli kedysi umiestnené na obvodových múroch radnice zvonku. Zažíhali sa každý večer, aby osvetľovali okolie budovy.
Ďalšia časť nálezov je zviazaná so systematickým výskumom, ktorý viedol archeológ PhDr. Peter Baxa. Ten urobil prieskum prízemných priestorov, najmä obrátených na ulicu M.R. Štefánika a na Radničné námestie. Výskum potvrdil osídlenie z 13. a 14. storočia. Našli sa kamenné i murované základy domov, zvyšky po požiari, prepálená hlina, dokonca odtlačky prútia, ktoré bolo súčasťou výmurovky. Našiel sa kozub, v ktorom bola rozbitá keramika, ktorá sa tam zrejme dostala pri zvalení objektu. Pri výkopoch sa objavilo množstvo sietí a keramických črepov. Žiaľ, keďže išlo pravdepodobne o zasypávací materiál nie sú tieto predmety ucelené. Sú zachované len z dvoch tretín alebo len spolovice. Vieme si však domyslieť ako vyzerali. Táto keramika pochádza z 13. až 19. storočia. Mali sme možnosť presvedčiť sa aj o majstrovstve umeleckých remeselníkov na zvyškoch kachlíc.


l Objavili sa aj kovové predmety?
- Pravdaže. Našli sa mince z čias panovania Jiřího z Poděbrad a niekoľko mincí zo 17. a 18. storočia. Pri náhodných výkopoch boli nájdené klince, rukoväť kordu, pracka z opasku. Tieto i ďalšie nálezy sa reštaurujú v Pamiatkovom ústave.

   l  Iste vás zaskočili nálezy na fasáde...
- Musím sa priznať, že áno. Absolútne slovenskou raritou, čo potvrdili aj viacerí odborníci, je latinský nápis po celom obvode troch strán radnice (preklad uvádzame na inom mieste). Jedinečnosť je v tom, že pokiaľ inde na podobných objektoch sa nápisy vzťahujú na panovníkov, či iné osoby, v našom prípade ide o text z biblie. Druhý nápis je na kamennej doske, ktorá bola súčasťou reliéfu Svätej Anny a Panny Márie. Kamenné reliéfy tu boli umiestnené po zbúraní mestských brán, kde boli umiestnené na priečelí.
Pozoruhodná je výzdoba juhovýchodného arkieru (smerom na ulicu M.R. Štefánika a k námestiu), kde v prvej omietkovej vrstve sa našlo vzácne renesančné sgrafito. Sú tam krásne ornamenty geometrických tvarov, ktoré budú rekonštruované vo všetkých štyroch oknách. Okrem toho sa vykonáva reštaurovanie fresky Augustína Bártu v reprezentačnej sieni na poschodí.

   l Všimli sme si ozdoby vo vnútorných priestoroch...
- V dvoch miestnostiach je štuková výzdoba, nebola veľmi zachovalá, ale veľmi pekná. Podarilo sa ju rekonštruovať. V ďalšej miestnosti sa našla renesančná freska.

   l Archeologický a pamiatkarský výskum bol iste náročný a do istej miery aj spomalil rekonštrukčné práce.
- To je pravda. Avšak výskum v takomto rozsahu sa tu robil prvýkrát. Mohol sa uskutočniť len vďaka veľkorysosti mesta. Aj keď to zvýši náklady na rekonštrukciu, bolo to potrebné. Nakoniec, prinieslo to aj zaujímavý poznatok. Doteraz sa tvrdilo, že Pezinok v 13. až 14. storočí tvorila len dolná časť dnešnej Holubyho ulice, v okolí potoka, ktorý pretekal cez Potočnú ulicu a námestie. Vôbec sa nevedelo, že Pezinok sa rozvíjal aj smerom k Farskému kostolu (pochádza z 13. storočia) a zámku. Archeologický prieskum P. Baxu potvrdil, že domy boli situované aj smerom na ulicu M.R. Štefánika a na námestie, to znamená, že námestie, samozrejme v inej podobe, už vtedy bolo. Vieme si na základe tohto zistenia predstaviť veľkosť Pezinka, že to nebola len malá osada pri potoku.
Dbali sme, aby reštaurátorské práce robili naozaj odborníci. Konzultovali sme nálezy zo znalcami z Vysokej školy výtvarného umenia a Pamiatkového ústavu. Využívali sme pri tom osobné kontakty. Na všetky práce dohliadal Pamiatkový ústav. Oceňujem spoluprácu s Mgr. Elenou Sabadošovou, ktorá nielenže je naslovovzatou odborníčkou ale bola ochotná zúčastňovať sa na pravidelných konzultáciách na stavbe.
Stará radnica po ukončení rekonštrukčných prác bude ozajstným skvostom námestia. Budú ju môcť obdivovať nielen Pezinčania, ale aj návštevníci mesta.

Preklad latinského nápisu na Starej radnici
MÚDRY NECH SA NECHVÁLI MÚDROSŤOU,
SILÁK NECH SA NEHONOSÍ SILOU,
BOHÁČ NECH SA NECHVÁLI SVOJIM BOHATSTVOM,
ALE KTO SA CHVÁLI, NECH SA CHVÁLI TÝM,
ŽE JE ROZUMNÝ A POZNÁ MŇA,
ŽE JA SOM PÁN, KTORÝ SA ZĽUTÚVA,
PRISLUHUJE PRÁVO A PRAVDU NA ZEMI,
LEBO V TÝCHTO MÁM ZÁĽUBU, HOVORÍ PÁN.

PRIBLÍŽIM SA K VÁM NA SÚD A BUDEM RÝCHLYM
SVEDKOM PROTI ČARODEJOM, CUDZOLOŽNÍKOM,
KRIVOPRÍSAŽNÍKOM A TÝM, ČO ZNÁSILŇUJÚ
NÁDENNÍKOV, VDOVY A SIROTY, POKORUJÚ CUDZINCA
A NEBOJA SA MA - HOVORÍ PÁN ZÁSTUPOV.

Ohodnoťte článok: