Poďakovanie

Máj 2002 / Prečítané 1666 krát
Ďakujeme občanom mesta Pezinok za účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou
Gitkou BALÁŽOVOU. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manžel Rafael Baláž st.
a rodina

Ohodnoťte článok: