Čo sa zmení v skládkovaní odpadov

Máj 2002 / Prečítané 1739 krát
O skládke odpadov v starej jame v tehelni sa toho v posledných rokoch nahovorilo a napísalo ozaj veľa. Skládka je terčom kritiky občanov i aktivistov občianskych združení, ktorí poukazujú na jej škodlivosť a žiadajú, aby sa jej prevádzka urýchlene zastavila. Takéto skladovanie odpadov nezodpovedá už ekologickým podmienkam, ktoré stanovuje nový zákon o odpadoch, platný od minulého roku.
   V súlade so zákonom vydal Okresný úrad rozhodnutie o sanácii a zastavení skládkovania odpadov na tejto skládke. Prevádzkovateľ - Pezinské tehelne, sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal na Krajský úrad, ktorý musí vo veci definitívne rozhodnúť.
Zaujímal nás postoj mesta, i to, ako mieni danú situáciu riešiť.
"Musíme počkať ako dopadne odvolanie Pezinských tehelní na Krajskom úrade. V prípade, že bude skládka uzatvorená sme pripravení riešiť ukladanie odpadu na blízkych skládkach v Dubovej alebo v Senci. Z hľadiska technického je to možné, ale bude to mať dosah na cenu likvidácie odpadu. Nepovažujeme to však za trvalé riešenie do budúcna" - povedal nám primátor Ing. Ivan Pessel.
Územný plán mesta vo svojich predpokladoch a záväzných častiach, ktoré sú schválené aj Všeobecne záväzným nariadením, hovorí o tom, že nová skládka by sa mala vybudovať v novej jame v tehelni. Vzhľadom na časový odstup od roku 1996 od schválenia územného plánu, nové pohľady na technológiu a nové spôsoby ukladania odpadov, tento priestor nie je vhodný. Jednak je to v blízkosti obytného územia a zmenili sa aj názory samotného mestského zastupiteľstva a občanov mesta.
Územný plán rátal po tzv. návrhovom období po roku 2010, s budovaním novej skládky pri bývalom ŠM Panholec. V súčasnosti, keď prebieha aktualizovanie územného plánu, chce mesto tento priestor dostať do aktuálneho ÚP. Potom sa môže začať príprava výstavby regionálnej skládky.
   "Samozrejme, že musíme zvážiť ekonomické aspekty tejto skládky. Odhadujeme, že jej vybudovanie by mohlo stáť od 60 do 100 miliónov Sk. Ale na druhej strane treba povedať, že pri ukladaní odpadov z regiónu v množstve 50 - 60 tisíc ton ročne, je návratnosť takejto skládky do päť rokov. Mesto bude určite vyvíjať aktivity, aby sa regionálna skládka vybudovala, čím sa vyrieši problém ukladania odpadov v našom regióne s dostatočnými ekologickými zárukami" - dodal Ing. Ivan Pessel.

Ohodnoťte článok: