Ocenili viacnásobných darcov krvi

Máj 2002 / Prečítané 2036 krát

Zástupca prednostu Okresného úradu Pezinok blahoželá držiteľke zlatej Jánskeho plakety Jarmile Čechovej z Pezinka.   Dňa 20. mája sa uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu ocenenie päťdesiatich bezpríspevkových darcov krvi z okresu Pezinok. Viacnásobní darcovia dostali Jánskeho plaketu a malý upomienkový darček.
Ako nám povedala MUDr. Eva Hučalová, riaditeľka Územného sekretariátu SČK Bratislava - okolie, v troch okresoch Pezinok, Senec a Malacky evidujú 7 000 bezpríspevkových darcov, ktorí majú ročne asi 5 500 odberov. Odbery sa vykonávajú mobilnou jednotkou pre Nemocnicu na Kramároch.
Z Pezinka boli ocenení títo darcovia : zlatá medaila (za 30 odberov) - Jarmila Čechová, strieborná medaila (20 odberov) - Miroslav Dikej, Marta Vedralová, Miroslav Brodňan, Alena Čierna, bronzová medaila (za 10 odberov) - Valéria Dikejová, Gabriela Marcinová, Emília Lomjanská, Richard Krupka, Dana Kunová, Ing. Peter Horňák, Peter Vojtek, Martin Benčúrik, Marek Rášo, Marcel Zelinka, Zuzana Strížová, Peter Tahotný, Marián Slivka.


Ohodnoťte článok: