Požiarne cvičenie

P. Ronec / Máj 2002 / Prečítané 1794 krát
Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ) pri Strednom odbornom učilišti na Komenského ulici v Pezinku zorganizoval v spolupráci s vedením školy a Domova mládeže požiarne taktické cvičenie pre členov DPZ, žiakov a pedagogických pracovníkov.
Žiaci si mohli samostatne vyskúšať hasenie požiaru ručnými hasiacimi prístrojmi a vodou. Súčasťou praktického cvičenia bola inštruktáž a premietnutie odborného filmu.
Cvičenie bolo vhodnou previerkou schopností žiakov a pedagogických pracovníkov učilišťa pri hasení malého požiaru.

Ohodnoťte článok: