Aká je nová dohoda o službách v lekárňach?

MUDr. Irena Aulitisová / Máj 2002 / Prečítané 1850 krát
Opakovane boli občania informovaní v časopise Pezinčan o lekárskej službe prvej pomoci (LSPP) a o lekárenskej pohotovostnej službe (LPS). Od 1. januára 2002 je poskytovanie LSPP stabilizované pre celý náš okres na Poliklinike Pezinok.
Bolo tak rozhodnuté po takmer ročnom diskutovaní, skúmaní a prísľuboch pomoci od kompetentných orgánov v Modre. Pretože prisľúbená pomoc nebola realizovaná, bolo potrebné rozhodnúť o zmene a vytvoriť jednu okresnú LSPP.
V súvislosti s uvedeným riešením, pre zlepšenie poskytovania aj pohotovostnej služby lekární, pristúpil Okresný úrad v Pezinku, v zastúpení štátnym okresným farmaceutom (ŠOF), k zmene času poskytovania LPS. Prítomný bol aj zástupca Regionálnej lekárnickej komory. Dialo sa tak preto, že predchádzajúci stav bol komplikovaný a často kritizovaný občanmi a zdravotníckymi pracovníkmi.
Zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, určuje povinnosť pre zdravotníckych pracovníkov slúžiť LSPP v čase od skončenia pracovného času do jeho začatia - jednoznačne. Podľa zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. je povinný držiteľ povolenia zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby nariadenej vo verejných lekárňach štátnym okresným farmaceutom (par. 36 g).
Aj vo vyjadrení RNDr. Jána Šipekyho, riaditeľa odboru Ministerstva zdravotníctva SR sa hovorí: "organizovanie LPS vyžaduje individuálne posúdenie požiadaviek regiónu alebo konkrétneho mesta, nie je možné ich určiť univerzálnym orgánom ústrednej štátnej správy".
Od 1.1. 2002 bola navrhnutá LPS, po dohode a so súhlasom zástupcu Regionálnej lekárenskej komory Mgr. Bučuričovej, do 21.00 hodiny v pracovných dňoch i v dňoch pracovného pokoja.
Farmaceuti však s tým nesúhlasili a diskusia so štátnym okresným farmaceutom sa skončila tak, že si farmaceuti vypísali lekárnicke pohotovostné služby podľa svojho zváženia, bez súhlasu OÚ-ŠOF. Po opakovaných stretnutiach na úrovni mesta, za prítomnosti štátneho krajského farmaceuta, sa dosiahla dohoda na krajskom úrade v Bratislave. Lekárenská pohotovostná služba od 20. apríla 2002 je v Pezinku. Lekáreň Petra na poliklinike slúži od pondelka do piatka do 20.00 hod. Lekárne Sever, Farmácia a Timea sa striedajú v sobotu, nedeľu a cez sviatky v pohotovostnej službe do 15.00 hod.
Podľa nášho názoru aj v soboty, nedele a vo sviatky by mala byť LPS do 20. hod., prípadne do 21.00 hod. každý deň. Mesto Pezinok navrhuje, aby LPS bola slúžená tak ako LSPP. K takému konsenzu sa nepodarilo dospieť a hlavnou prekážkou je nespokojnosť farmaceutov s financovaním LPS. Ale aj uvedenú dohodu považujeme za pokrok a zlepšenie služieb pre chorých.
Na Slovensku sa lekárenské pohotovostné služby konajú rôzne, napríklad do 18., 20., 21.00 i 22. hodiny alebo až do začatia pracovného času v lekárni.
Pretože ani zákony nie sú nemenné, a sme v súčasnosti svedkami tvorby nových zákonov, ale aj ich častej novelizácie, predpokladáme, že podobný osud môže mať aj zákon o pohotovostnej službe v zdravotníctve. Účinne do dohody môžu zasiahnuť i občania, alebo ich zástupcovia - poslanci. Ak prejavia nespokojnosť s uvedenou dohodou o LPS, budeme nútení situáciu opäť riešiť.

Ohodnoťte článok: