Besedy na mestskom úrade

Ing. Eva Lupová / Máj 2002 / Prečítané 1769 krát
Už piaty rok po sebe žil Mestský úrad Pezinok Dňom otvorených dverí. Toto podujatie bolo aj v tomto roku príležitosťou zoznámiť sa bližšie s prácou miestnej samosprávy. Doobedie sa nieslo v znamení besied s odbornými pracovníkmi úradu, ktorí diskutovali s účastníkmi, najmä žiakmi pezinských škôl, o aktuálnych problémoch života v meste. Už tradične bol najväčší záujem o problematiku životného prostredia, separovaný zber, systém fungovania samosprávy, sociálne otázky, kultúrny život a hlavne prácu mestskej polície.
Žiaci zo ZŠ Fándlyho ul. v operačnej miestnosti Mestskej polície   Mestskí policajti pripravili pre deti praktické ukážky, ukázali im operačné miestnosti, posilňovňu, predviedli svoj výstroj a porozprávali o odchyte psov. V hodinových intervaloch bolo v troch zasadačkách mestského úradu pripravených deväť besied, na ktorých sa zúčastnilo 402 občanov mesta. Okrem toho bola k dispozícii na individuálne konzultácie hlavná kontrolórka, pripravená tiež na preberanie podnetov, prípadne sťažností týkajúcich sa práce samosprávy mesta Pezinok, občania mali ďalej možnosť nahliadnuť do katastrálnej aj digitálnej mapy mesta. Pripravení na diskusie s občanmi boli i primátor a niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva.
Osvedčený program bol tohoto roku bohatší o dve nové aktivity. Popri výstavke mestských symbolov a insígnií si mali možnosť návštevníci pozrieť improvizovanú minigalériu originálov výtvarných diel pezinských výtvarníkov, ktoré sú vlastníctvom mesta a zatiaľ sú síce v mestskom depozitári, ale onedlho budú exponátmi mestskej galérie. S tou sa ráta v novozrekonštruovanej radnici. Medzi vystavovanými vzácnymi dielami figurovali obrazy Ondreja Šteberla, Fridricha Moravčíka, Augustína Zabadala, známková tvorba Jozefa Baláža, Júlie Piačkovej a Olivera Solgu.
Pravdepodobne najviac zaujali maľby pezinského rodáka hudobného skladateľa Eugena Suchoňa a majstrova busta spolu s bustou ďalšieho významného Pezinčana dirigenta Ľudovíta Rajtera z dielne žiakov VŠVU. Tie by mali byť v blízkej dobe odliate do bronzu a umiestnené v centre mesta.
Na uvedené podujatie bolo načasované aj vydanie Ročenky samosprávy obsahujúcej ekonomické hodnotenie roku 2001 a samostatný materiál s odpočtom plnenia programového vyhlásenia pezinského mestského zastupiteľstva za roky 1998-2001. Keďže záujem o Deň otvorených dverí na MsÚ v Pezinku prevýšil kapacitné možnosti, je pravdepodobné, že bude rezonovať dlhšie. Niektoré školy si dohodli individuálne besedy vo svojich priestoroch, na ktoré pozvali pracovníkov pezinského MsÚ.

Ohodnoťte článok: