Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok

Máj 2002 / Prečítané 1625 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23. mája zobralo na vedomie bez pripomienok informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2002. V príjmovej časti bolo plnenie vo výške 27 793 tisíc Sk, t.j. 21 percent, vo výdavkovej 28 551 tisíc Sk, čo z ročného rozpočtu predstavuje 21 percent.
Plnenie rozpočtu je priaznivé a vytvára dobré predpoklady na úspešné celoročné hospodárenie mesta.

Ohodnoťte článok: