Basketball CAMP Pezinok 2002

Apríl 2002 / Prečítané 2193 krát
Pod týmto názvom sa uskutoční cez letné prázdniny I. ročník basketbalového kempu pre talentovanú mládež. Jeho cieľom je zlepšiť športovú výkonnosť mladých adeptov basketbalu.
Počas celého kempu pre chlapcov a dievčatá (12-18 r.) bude aplikovaný dvojfázový ale aj trojfázový tréning v hale, telocvični a na vonkajších asfaltových ihriskách, s využitím regenerácie v plavárni.
Celodenný program bude prebiehať podľa stanoveného harmono
gramu v skupinách, s maximálnym počtom účastníkov 12. Všetci tréneri budú rotovať medzi jednotlivými skupinami.
Na kempe sa zúčastnia i mládežnícki reprezentační tréneri Peter Bálint a Pavol Zuzik. Hosťami u chlapcov budú hráči pôsobiaci v zahraničí (Rančík, Andruška) a u dievčat reprezentační tréneri Kováčik a Štajger.
Kemp sa uskutoční v dvoch termínoch: 30.6. - 6.7. 2002 pre chlapcov a 7.7. - 13.7. 2002 pre dievčatá.
Cena je 3200 Sk (ubytovanie, strava - raňajky, obed, večera) alebo 2200 Sk (bez ubytovania, obed a večera). Organizátor zabezpečuje zdravotnú starostlivosť a poistenie.
Prihlášky s kópiou o zaplatení kempu treba zaslať najneskoršie do 30.4. 2002 na adresu: Justín Sedlák, Tolstého 11, 902 01 Pezinok. Bližšie informácie: Ľubomír Blažek (manažér kempu), tel. 0907 897 817, Justín Sedlák (hlavný tréner), tel. 033/644 29 23, 0904 694 416.

Ohodnoťte článok: