OZNÁMENIE

Apríl 2002 / Prečítané 1737 krát
  Ministerstvo hospodárstva SR otvorilo druhé kolo projektu Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu. Projekt má tri prioritné oblasti - podporu podnikania, rozvoj ľudských zdrojov, miestna a regionálna spolupráca. O grant sa môžu uchádzať malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu, regionálne a miestne združenia turizmu, regionálne rozvojové agentúry, obce a mestá, neziskové organizácie s aktivitami v cestovnom ruchu.
Projekty môžu byť podporené do výšky 35 percent celkových oprávnených nákladov u investičných projektov a 75 percent u neinvestičných projektov. Maximálna výška grantu je 2 milióny Sk pre investičné aj neinvestičné projekty. Konečný termín pre prijatie žiadostí o grant je 10. jún 2002.
Ďalšie informácie získate na Ministerstve hospodárstva, Sekcia cestovného ruchu, Mierova 19, 827 15 Bratislava, tel. 02/4854 2311, fax: 02/4854 1749, www.economy.gov.sk/tourgant .
Príručka pre žiadateľov je aj v budove Okresného úradu v Pezinku, ul. M.R. Štefánika 15, tel. 641 23 42.

Ohodnoťte článok: