Spoločenská kronika

Apríl 2002 / Prečítané 2890 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Tomas Marchiorello 24.1.
Stela Noskovičová 15.2.
Aneta Guštafíková 20.2.
Zuzana Sokolová 21.2.
Hana Farnbauerová 25.2.
Kevin Vittek 25.2.
Martin Hidaši 26.2.
Vanesa Horváthová 27.2.
Adam Vencel 28.2.
Samuel Novák 1.3.
Adam Havlík 3.3.
Karin Plevová 8.3.
Michaela Tóthová 11.3.
Katarína Petrusová 17.3.
Viktória Tonhajzerová 17.3.
Katarína Baďurová 22.3.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Jens Peter Patzak Jarmila Strom-čeková
Dušan Lacko Irena Salaiová
Peter Svačina Lenka Zborovano-vá
Tomáš Barok Zuzana Klamová
Miroslav Buri Adela Stančáková


NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Milan Bacigál, 23 r. 23.2.
Stanislav Miškovský, 69 r. 28.2.
Mária Križanová, 75 r. 8.3.
Ivan Krupa, 68 r. 10.3.
Sidónia Demovičová, 73 r. 12.3.
Vladimír Karlovský, 79 r. 15.3.
Oľga Holická, 80 r. 17.3.
Anton Dubský, 74 r. 22.3.
Celestína Hlavinová, 85 r. 24.3.
Vincent Hrachovský, 79 r. 24.3.
Judita Gyuriková, 83 r. 27.3.
Ľudmila Blinková, 55 r. 28.3.
Ľudovít Slimák, 76 r. 29.3.
Mária Nagyová, 71 r. 30.3.
Štefan Hudek, 73 r. 31.3.
František Strapák, 54 r. 1.4.
Ernest Majtán, 80 r. 2.4.
František Fuska, 86 r. 5.4.
Jozef Boďa, 59 r. 7.4.
Ondrej Tančár, 75 r. 9.4.


NAŠI JUBILANTI

70-roční

Rudolf Skáčik 3.4.
Ema Horváthová 7.4.
František Máthé 11.4.
Anna Schönová 12.4.
Mária Orlická 21.4.
Anton Kadlíček 27.4.
Margita Soboličová 30.4.
  

75-roční

Michal Ježík 8.4.
Estera Tkáčiková 8.4.
Angela Schmidtová 12.4.
Justína Tegehofová 14.4.
Juraj Valach 24.4.
Rozália Vinohradská 29.4.
 

80-roční

Františka Šefčíková 1.4.
Mária Krajčíriková 5.4.
Emília Cisárová 14.4.
Štefan Baďura 17.4.
Ján Novák 23.4.
  

85-ročná

Anna Kováčechová 20.4.
  

91-ročná

Tatjana Jamnická 12.4.
  

93-ročný

Štefan Kristín 6.4.

Ohodnoťte článok: