Spomíname

Apríl 2002 / Prečítané 2050 krát

Čas plynie, bolesť trápi
Teba nám už nikdy nevráti.
Odišiel si náhle a bez rozlúčky,
nebolo Ti súdené radovať sa
z vnuka a vnučky.

 

Spi sladko.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Svetlana, Emília a Františka s rodina- mi
Dňa 27.4. 2002 si pripomenieme 1. výročie smrti nášho milovaného otca, krstného otca
FRANTIŠKA ONDROVIČA z Pezinka.

Dňa 29.4. 2002 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil
Anton ČIŽMÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou

Zavrel oči,
srdce prestalo biť
musel zomrieť,
aj keď tak veľmi
chcel žiť

Dňa 9. mája 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Štefan MIKOVIČ z Pezinka.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Štefánia a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: