Z histórie kaplniek v psychiatrickej nemocnici

Peter Sandtner / Apríl 2002 / Prečítané 1567 krát
Kostol sv. Jozefa v zaniknutej dedine Sumberg stál na mieste dnešnej Malackej cesty pri soche Krista Kráľa. V roku 1824 bol zbúraný. Jedným z dôvodov bolo, že vo vtedajších pezinských železitých kúpeľoch sa nachádzala kaplnka. Kúpele boli zavreté v roku 1918, po roku 1923 tu zriadili psychiatrickú nemocnicu ako súčasť Štátnej nemocnice v Bratislave. Kaplnka sa nachádzala v tzv. ženskom oddelení pri Fabianovom mlyne. Ako vidíme na fotografii spred roku 1960, v kaplnke bol umiestnený oltár v osobitnom výklenku s obrazom Krista, svätostánkom a dvoma svietnikmi. Bolo v nej aj harmónium.
   Od roku 1940 vo vtedajšom Štátnom ústave pre choromyseľných pracovali ako ošetrovateľky a pomáhali pri pomocných prácach rehoľné sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, nazývané vincentky. Bolo ich 15. Ostali tu do 9. júla 1960, keď z nich 13 odviezli spolu s bratislavskými sestrami alžbetínkami a spasiteľkami do Charitného domova v Kláštore pod Znievom. Vincentky boli totiž vtedy označované ako najreakčnejšie. V knihe Dr. Dubovského Akcia rehoľníčky sa uvádza, že podľa správy okresného cirkevného tajomníka, s vincentkami držali lekári, pacienti i riaditeľ ústavu univ. prof. MUDr. Karol Matulay. Potom kaplnka zanikla.
Evanjelické služby Božie pred mužským oddelením na pni slúžil v nemocnici evanjelický kňaz a vtedajší pacient Štefan Krčméry.
V roku 1994 vďaka iniciatíve riaditeľa psychiatrickej nemocnice P. Pinela MUDr. Černáka a podpore sponzorov bola postavená z betónového skeletu bývalej kotolne nová kaplnka sv. Lukáša. Toto patrocínium bolo zvolené z dôvodu, že evanjelista sv. Lukáš bol lekárom. Autorom kaplnky je architekt
Jozef Martinka. Posvätil ju trnavský pomocný biskup a generálny vikár Mons. Dominik Tóth. Kaplnku tvorí loď a sakristia. Na priečelí je reliéf sv. Lukáša. Interiéru dominuje drevený kríž na čelnej stene, zľava je drevený svätostánok, sprava vchod do sakristie.

Na sviatok sv. Lukáša 18. októbra sa v kaplnke slúži slávnostná svätá omša. Kaplnka slúži zároveň evanjelickým i katolíckym veriacim. Katolícka sv. omša sa slúži každú sobotu o 16.00 hodine a evanjelické služby Božie bývajú každý prvý štvrtok v mesiaci o 16.00 hod.

Ohodnoťte článok: