Desať rokov viedol Pezinčana

Apríl 2002 / Prečítané 1463 krát
V roku 1971 sa pričinil o obnovenie vydávania Pezinčana. Na poste vedúceho redaktora stál desať rokov. Aké sú spomienky Miroslava Stojkoviča na pôsobenie v mestských novinách?

- Keď som v roku 1970 nastúpil do Domu osvety, dozvedel som sa, že v roku 1966 tu začal vychádzať časopis Pezinčan. Vydávanie novín sa však prerušilo, čo občanov dosť sklamalo. Časopis informoval o udalostiach v Pezinku, jeho úlohou bolo spájať ľudí v meste. Rozhodol som sa, že vydávanie Pezinčana obnovíme. Stalo sa to v roku 1971. Použili sme už trošku modernejšiu grafickú úpravu, o ktorú sa vtedy starali dvaja externí výtvarníci, zamestnaní v Dome osvety. Tlačili sme na romayori, rozsah čísla bol 8-12 strán na formáte A5. V roku 1972 sme začali s viacfarebnou tlačou. Neskôr sa mi dostal do rúk časopis z nejakého iného okresu tlačený v tlačiarni, čo sa mi zapáčilo. Pouvažovali sme aj my o takejto možnosti. Výsledok bol,
že Pezinčan v roku 1979 začal vychádzať už tlačenou formou na väčšom formáte A4. To bola podstatná, kvalitatívna zmena. Spočiatku bol rozsah len štyri strany, neskôr sme ho rozšírili na 6-8 strán. Na stránky týchto novín sa zmestilo už viacej materiálov, zapojili sme preto do ich tvorby viacerých dopisovateľov a vytvorili sme redakčnú radu. Navštevovali sme miestne podniky, družstvo, ale aj kultúrne podujatia, časopis sme obohatili o fotografie. Ľudí mimoriadne zaujímalo, čo sa kde deje, boli vďačnými čitateľmi. Na ich podnet sme začali skracovať dlhé a nezaujímavé články. To sa nám aj podarilo, v jednom čísle sme už mali okolo tridsiatky správ a okolo pätnásť fotografií a kresieb. Zvýšil sa i náklad - z počiatočných 300 na 3000 výtlačkov.
kresieb. Zvýšil sa i náklad - z počiatočných 300 na 3000 výtlačkov.
Je pravda, že s vydávaním novín boli vždy nejaké problémy, predovšetkým pre nedostatok peňazí, ale vďaka pochopeniu národného výboru sa ich darilo riešiť. Nakoniec časopis reprezentoval aj mesto. Boli sme prví v okrese, čo začali vydávať mestské noviny tlačou. A na súťaži v Trenčíne sme získali aj ocenenie.
Som veľmi rád, že sa neprerušilo vydávanie Pezinčana, že v mojich šľapajách, tak ako ja po Zlate Hrnčírovej, pokračovali Darina Demková, Milan Oravec, Oliver Solga a teraz znovu M. Oravec. Je dobré, že kvalita novín stále rastie. Je v nich množstvo zaujímavých správ, fotografií. Aj preto sú u občanov také obľúbené. Neraz sa mi stalo, že v Informačnom stredisku, kde si Pezinčana brávam, už po pár hodinách žiadny nemali. Teším sa na každé nové číslo.

Ohodnoťte článok: