Rozhľadňa na Veľkej homoli

Apríl 2002 / Prečítané 1809 krát

   Pozoruhodnou atrakciou Malých Karpát sa stala nová rozhľadňa na Veľkej homoli. Jej drevená konštrukcia sa týči do výšky dvadsať metrov na polohou najvýraznejšom vrchu (709 m.n.m.) na východnej strane južnej časti našich hôr.
S myšlienkou vybudovať turistickú rozhľadňu prišiel turistický nadšenec Milan Ružek. Jeho návrhu bolo priaznivo naklonené i Mestské zastupiteľstvo v Modre a aktívne sa pripojilo i mesto Pezinok a jeho občania. Milan Ružek obojstranný záujem o vybudovanie rozhľadne označil ako symbol dobrej spolupráce miest Modra a Pezinok v 3. tisícročí.
Výstavbu riadil päťčlenný koordinačný výbor, ktorého členmi boli Milan Ružek, Anton Macháček (vedúci stavby), Ing. Milan Pavelka, Ing. Anna Kováčová a Stanislav Pátek. V rámci prípravných prác sa sústredili na získavanie financií, materiálu, zabezpečovali spracovateľa projektu a dodávateľa.
Brigádnicky bolo vykonané vyčistenie vrcholu, vytýčenie stavby a prístupovej cesty, kopanie základov, vyvezenie materiálu, betonárske a drevárske práce. Pomáhali občania oboch miest, študenti a žiaci škôl, významná bola pomoc viacerých sponzorov. Pri zabezpečovaní finančných prostriedkov pomáhali primátori Modry a Pezinka.
Projekt rozhľadne vypracoval Ing. V. Dohnal, statiku prepočítal Ing. Ján Rajniak, stavbu realizoval Krovbau Slovakia, s.r.o. Na 20-metrovú vežu vedie 115 schodov.
Turistická rozhľadňa je novým významným objektom aktívneho cestovného ruchu v Malokarpatskom regióne a stáva sa obľúbeným cieľom turistov, milovníkov prírody, pohybovej aktivity a poznávania.
Všetkým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili patrí naša vďaka. A pokiaľ ste si, milí čitatelia, na rozhľadňu ešte nevyliezli, môžeme vám to len doporučiť. Je to ozaj krásny zážitok, tá námaha stojí zato.


Ohodnoťte článok: