Pekná tradícia na GYMNÁZIU

čech / Apríl 2002 / Prečítané 1596 krát
  Maturanti na našom gymnáziu sa už niekoľko rokov prejavujú ako obetaví aktivisti Dňa narcisov. Študenti štvorročného gymnázia tiež nechcú zaostávať a už tretí raz pripravili výstavu, ktorá sa stala novou tradíciou tohto dňa. V hlavách kvartánov sa pred tromi rokmi zrodil nápad zorganizovať benefičnú výstavu a výťažok poslať deťom s onkologickými chorobami. Výstava dostala názov Staré zlaté časy. Pripravujú ju študenti so svojimi učiteľkami dejepisu. V tomto školskom roku sú na škole dve kvarty (4.A a 4.B), preto boli aj dve výstavy.
Z rodinných zbierok priniesli žiaci rôzne historicky zaujímavé predmety, dokumenty, fotografie, vzácne knihy, kroje, ktoré im poskytli rodičia a ešte častejšie starí rodičia. Ako v minulých rokoch, tak aj teraz boli vystavené veľmi zaujímavé predmety: napríklad vysvedčenie zo sudetonemeckého územia, ktoré dostala v roku 1941 jedna babka ako žiačka školy na Morave s Hitlerovym citátom, 600 stránkovú kroniku československých légií v Taliansku, 150 rokov starú svadobnú fotografiu, vojenskú výzbroj z čias pruskorakúskej vojny, tradičné telefóny, mlynčeky, mosadzné váhy a miery, sklo, porcelán, bankovky, zbierky známok, odznakov, historické životopisy svätých a iné vzácne bibliofílie. Zo škatuliek a starých zásuviek povyberali staré vojenské pohľadnice z 1. svetovej vojny, vyznamenania a vojenské knižky, rodné listy, vysvedčenia a stovky ďalších predmetov.
Kvartáni pracovali pri príprave a organizácii s veľkou radosťou a kreativitou. Každý študent, ktorý nejaké predmety priniesol získal určite veľa informácií o minulosti priamo od jej svedkov - rodičov a starých rodičov. To je ďalší významný cieľ tejto peknej akcie. Výsledok? Zo vstupného, z predaja živých narcisov a vlastnoručne vyrobených pohľadníc a tiež zo zbierky pracovníkov školy sme pre deti s onkologickými chorobami získali 8366 Sk.

Ohodnoťte článok: