Ľudia ľuďom: Smejme sa srdcom

Ľubica Macková / Apríl 2002 / Prečítané 2198 krát
Vnútorný úsmev je jedinečný, môžeme ho mať kedy chceme, s kým chceme a vždy, keď sa preň rozhodneme. Môžeme ním potešiť seba a podporiť iných. V marci zorganizovala komunitná nadácia REVIA s pomocou mnohých detských i dospelých dobrovoľníkov Deň úsmevu. Vďaka ich nadšeniu ste sa v svietivý marcový deň stretali s plagátovou výzdobou, odmenami za úsmev, tanečnými kreáciami, predajom pohľadníc, ktorých autormi boli deti regiónu Malokarpatskej vínnej cesty a s pozvánkami na benefičný koncert nadácie REVIA Ľudia ľuďom. V kampani sme získali finančné prostriedky 23 700 Sk. Aj vďaka tomu sme mohli benefičný večer zrealizovať.
   Ľudia ľuďom sa rozhodli prísť zatlieskať na benefičný koncert v nečase prichádzajúcej popletenej jari. Považujeme za česť, že ste sa, milí ľudia, prišli potešiť a prekonali nehostinný čas. Benefícium bolo poďakovaním všetkým dobrovoľníkom a darcom finančných prostriedkov, ktorí spolupracujú s nadáciou REVIA.
Nadácia založila Klub darcov. Klub je otvorený komukoľvek, kto chce spolupracovať a pomáhať napĺňať poslanie nadácie touto formou. Dobročinné postoje ani v našej krajine nie sú každodennou samozrejmosťou, preto ich zviditeľňujeme. V ten večer sa stali obdarovanými tí, ktorí prednedávnom dokázali darovať. V meste Pezinok:
  Milan Pavelka, Peter Guštafík, Ladislav Briestenský, Ľubica Nahálková, firma Anec Tel Group, firma Kybeko, Eva Šišková - OF GALA, Mesto Pezinok, Pavol Švarc - Klampiarstvo, Rudolf Krasula, Vladimír Čierny, Ambróz Hrachovský, Tatrabanka, a.s., ASO, spol. s.r.o. - Alternatívne spracovanie odpadov.
Komunitná nadácia REVIA prvý raz odovzdávala výročnú cenu Dobrovoľník roka. V roku 2002 ju za celoživotný prínos získal pán Vladimír Milko z Pezinka (viac sa dočítate v máji v časopise Pezinské Okno).
Generálnym partnerom nadácie REVIA v kampani i pre benefíciu sa stala Tatra banka, a.s., pobočka Pezinok. Priame poďakovanie patrí rozhodne Mgr. Ivane Maťusovej, riaditeľke pobočky v Pezinku. Za dôveru, ktorú nadácii REVIA venovala i za osobné a zároveň vysoko profesionálne postoje, ktoré vyjadrujú slogan sprevádzajúci imidž tejto banky Najlepší idú za nami...
Ďakujeme Kultúrnemu centru v Pezinku za dobrú spoluprácu a spoluorganizátorskú účasť na benefičnom večere, moderátorovi večera Rastislavovi Kuttnerovi, hosťom, ktorí nás zabávali bez nároku na honorár - Požoň sentimentálu Bratislava a AD UNA CORDA, pezinský chrámový zbor, Slovenskej ľudovej majolike, Spolku vinohradníkov a vinárov VINCÚR v Modre, Spolku vinárov a fajnkoštérov v Budmericiach a Mestu Pezinok, obchodu ZARA v Pezinku za vecné dary, Nadácii pre podporu občianskych aktivít a Vzdelávacej nadácii Jána Husa.
Všetci sme v určitej chvíli darcami i dobrovoľníkmi. Tieto postoje sú znamením ľudskosti. A tú máme k dispozícii zo svojho vnútra vždy. Tak ako ste to preukázali i vy, vďaka ktorým výťažok benefície v sume 5 940 Sk pomôže v činnosti občianskemu združeniu DOTYK v Pezinku.

Ešte raz vám, milí ľudia, ďakujeme.

Ohodnoťte článok: