Vaša pomoc je nádej

Anna Mrázová / Apríl 2002 / Prečítané 2018 krát
Svojpomocný klub Venuša Pezinok v mene Ligy proti rakovine Slovenskej republiky ďakuje všetkým spoluorganizátorom a dobrovoľníkom, zapojeným do činnosti na Deň narcisov 2002, ktorí pomohli v našom meste a štyroch priľahlých obciach, úspešne uskutočniť túto akciu.
V Pezinku sa zbierka konala na deviatich stanovištiach a bolo do nej zapojených 47 dobrovoľníkov, prevažne študentov gymnázia a skautov.
   Občania, ďakujeme za príspevky do pokladničiek. Patrí vám za ne, a to bez ohľadu na ich výšku, úprimná vďaka. Pochopili ste myšlienku občianskej iniciatívy a prispeli na podporu prevencie, včasnej diagnostiky a výskumu rakoviny.
Ďakujeme za veľké množstvo darovaných narcisov od pani Follrichovej z ulice Obrancov mieru, ale i ďalším. Poďakovanie patrí i sponzorom, lebo aj vďaka nim sme mohli v nepríjemnom chladnom počasí poskytnúť našim dobrovoľníkom občerstvenie. Prispeli: Cukráreň Veronika, Ján Kuchárek z Viničného, Ovocie zelenina p. Táborská, Ovocie zelenina p. Slamka, Zelka p. Popluhárová, Alena Pišteková a Vinárske závody. Tlačiareň Conet nám darovala zvyškový papier, ktorý sme rozniesli do materských a základných škôl a Centra voľného času. Deťom, ako aj ich pedagógom, patrí vďaka za ich spoluúčasť na zhotovení násteniek s tématikou Dňa narcisov. Za poskytnutie priestoru na organizovanie a zhromaždenie finančnej hotovosti ďakujeme Kultúrnemu centru.
Aký bol finančný výnos zbierky Dňa narcisov 2002?
V Pezinku sa vyzbieralo 93034 Sk, v Limbachu 7973,90 Sk, v Slovenskom Grobe 7517 Sk, v Šenkviciach 10060 Sk a vo Viničnom 5770 Sk. Spolu bolo vyzbieraných 124354,90 Sk.
Všetkým ešte raz ďakujeme za pomoc a príspevky. Nech motto Ligy proti rakovine, VAŠA POMOC JE NÁDEJ, ostáva v našich srdciach.

Ohodnoťte článok: