Odpoveď UPC na list prednostu

Martin Maťašeje / Apríl 2002 / Prečítané 2119 krát
V minulom čísle sme uverejnili v rámci článku Nie je pravda, že nerobíme nič text listu prednostu MsÚ spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. ohľadom cenníka služieb a vrátenia cenových rozdielov podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu. Odpoveď UPC uverejňujeme v plnom znení:

Vážený pán prednosta,
na základe Vášho listu zo dňa 5.3. 2002 si dovoľujeme v mene spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. podať vysvetlenie vo veci výšky účtovaného poplatku a zvýšenia ceny od 1.2. 2002.
UPC Slovensko s.r.o. je novým majiteľom káblových sietí spoločnosti SKT spol. s r.o. (Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina), na ktorú prešli všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv medzi SKT a jej zákazníkmi, či inými zmluvnými partnermi. Kúpa sietí SKT nepredstavuje prvý krok v rámci slovenského káblového priemyslu, nakoľko UPC prevádzkuje káblové siete na Slovensku prostredníctvom spoločnosti Kabel Tel (Zvolen, Nové Zámky, Levice), Trnavatel (Trnava), Kabel Plus (Bratislava, Banská Bystrica) a KABEL PLUS Východné Slovensko, a.s. Tieto spoločnosti pôsobili v rozličných podmienkach poskytovania služieb a preto sa líšia obsahom programových ponúk a aj abonentských poplatkov. Ich ponuka a ceny sa nelíšia len medzi spoločnosťami, ale aj medzi mestami. Preto je v súčasnosti snahou UPC Slovensko s.r.o. zjednotiť tieto faktory.
Zvýšenie cien ku dňu 1.2. 2001 sa netýkalo káblovej spoločnosti Kabel Plus Bratislava, a.s. Výška ceny 290,- Sk bola účtovaná v zmysle cenníka platného od 1.1. 2000. U týchto zákazníkov prichádza k zvýšeniu ceny až od 1.2. 2002 na sumu 306,- Sk, pričom táto cena je upravená plne v súlade s platnou reguláciou stanovenou TÚ SR, teda maximálne o hodnotu medziročnej inflácie.
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR sa týkalo len miest, v ktorých bol poplatok za službu káblovej televízie zvýšený s účinnosťou od 1.2. 2001. Práve u týchto zákazníkov je v súčasnosti určovanie novej ceny v stave riešenia.
Z uvedeného vyplýva, že užívateľom káblovej televízie v Pezinku nevzniká nárok na vrátenie cenového rozdielu.


Ohodnoťte článok: