Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2002 / Prečítané 2073 krát
  Už piatykrát sa uskutoční na Mestskom úrade Deň otvorených dverí. Tento rok to bude 16. mája. Občania sa budú môcť stretnúť s predstaviteľmi mesta, poslancami, pracovníkmi mestského úradu a pohovoriť si s nimi, či vypočuť informácie o práci a plánoch mestskej samosprávy.

Organizátori pripravili tieto besedy a možnosti konzultácií:
8.00 - 9.00 hod.
- Ako pracuje mestská polícia (Ľ. Farbula), zasadačka č. 12;
- Nakladanie s komunálnym odpadom v Pezinku (O. Moťovská), obradná sieň;
- Nad rozpočtom mesta Pezinok (M. Nádaská), zasadačka na ulici M.R. Štefánika č. 10;
9.30 - 10.30 hod.
- Sociálny program mesta Pezinok (A.Strapáková), zasadačka č. 12;
- Ako funguje samospráva mesta (L. Šafár), obradná sieň;
- Starostlivosť o životné prostredie v Pezinku (M. Bačák), zasadačka, ul. M.R. Štefánika;
11.00 - 12.00 hod.
- Ako pracuje mestská polícia (Ľ. Farbula), zasadačka č. 12;
- Nové investičné zámery v meste Pezinok (M. Ondrovič), obradná sieň;
- Kultúrny život v meste (O. Solga), zasadačka, ul. M.R. Štefánika.

Individuálne konzultácie
10.00 - 11.30 hod. miestnosť č. 25 - možnosť individuálnych konzultá
cií s hlavnou kontrolórkou, resp. podávania podnetov alebo sťažností týkajúcich sa práce samosprávy Pezinka (E. Antalová);
10.00 - 11.30 hod. miestnosť č. 24 - možnosť nahliadnutia do katastrálnej mapy Pezinka (J. Solgová);
10.00 - 11.30 hod. miestnosť č. 35 - možnosť nahliadnutia do digitálnej mapy Pezinka (M. Kakalíková);
15.00 - 17.00 hod. miestnosť č. 2 - osobné prijatia občanov u primátora mesta Pezinok (odporúčame objednať vopred na sekretariáte č.dv. 2, tel. 033/6901 101;
15.00 - 17.00 hod. miestnosť č. 7 - stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva (možnosť osobných interpelácií, podávania podnetov a pod.).

Ohodnoťte článok: