Prof. F. Malík: Dobrí idú s kožou na trh

Apríl 2002 / Prečítané 1968 krát
Záplava ľudí prišla na tohtoročné Vínne trhy. Mohli ochutnať vyše štyristo vzoriek vín. Vybrať si bolo ozaj z čoho, keď zoberieme do úvahy, že na výstavu prišli tí najlepší vinári so svojimi najkvalitnejšími produktami. V najväčšej sále kultúrneho stánku sa nielen ochutnávalo, ale pri skupinových debatách sa aj vymieňali skúsenosti.
   Vínne trhy sú jedinečné podujatie, priťahujú čoraz viac ľudí, a návštevníkov teší, že organizátori zo Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s ďalšími organizáciami toto podujatie stále skvalitňujú.
Aký názor na podujatie má slovenský vinársky odborník Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., ktorý bol aj tohto roku predsedom hodnotiacich komisií?
- Ľudia by sa mali pri vínach stretávať nielen v krčmách, vinárňach alebo súkromných pivniciach, ale vinári, ktorí produkujú dobré a skvelé výrobky by mali ísť s kožou na trh. Vínne trhy Pezinok sú jedno z najvýznamnejších podujatí, kde duktov je ocenená. Ak niektorí tvrdia, že nie vždy to bola pravda, to je, žiaľ, vec metodiky hodnotenia. Na pezinských Vínnych trhoch hodnotilo sedem komisií, ale nie každý je špičkový degustátor. Aby sa kvalite vína a jeho výrobcovi neublížilo, bude v budúcnosti potrebné, aby sa hodnotilo počas dvo-chtroch dní alebo aby hodnotili dve profesionálne komisie, čím sa zabezpečí objektívnejšie hodnotenie.
   Tohtoročné vínne trhy boli nádhernou akciou. Ak sa vyvarujeme tejto či prípadne ďalších chýb (napríklad je potrebné vína na degustácii chladiť počas oboch dní) domnievam sa, že pezinské Vínne trhy budú najvýznamnejšou slovenskou akciou - prehliadkou najkrajších nielen slovenských ale aj zahraničných produktov. Bolo by vhodné, aby sa na nich prezentovali aj zahraničné vína a mohli sme konfrontovať svoje majstrovstvo s úrovňou vín rakúskych, moravských, maďarských, slovinských, chorvátskych či francúzskych.

Ohodnoťte článok: