Navštívili nás

Apríl 2002 / Prečítané 1339 krát
 • 18.3. prijal zástupca primátora Oliver Solga p. Abta, prefekta Európskeho rytierstva vína;
 • 20.3. rokoval primátor Ivan Pessel s majiteľmi lekární v Pezinku o probléme poskytovania pohotovostných služieb;
 • 20.3. prijal primátor vedúceho úradu Ministerstva vnútra Daniela Lipšica;
 • 25.3. rokoval primátor s JUDr. Irenou Bošanskou o podmienkach nájmu priestorov na Radničnom námestí 9;
 • 27.3. rokoval primátor s p. Želiarom o využití verejného priestranstva pred kaviarňou Netcafé;
 • 27.3. rokoval primátor s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Ľubom Romanom o prechode kompetencií v oblasti sociálnych zariadení na mesto;
 • 8.4. rokoval primátor so zástupcami firmy Geomatika Bratislava o pilotnom projekte družicového navigačného systému pre mesto;
 • 9.4. rokoval primátor s novovymenovaným riaditeľom Okresného riaditeľstva hasičského zboru Ing. Emilom Moťovským o spolupráci s mestom;
 • 10.4. rokoval primátor s riaditeľkou Centra voľného času Ľudmilou Benčurikovou o delimitácii CVČ pod samosprávu mesta;
 • 15.4. rokoval primátor s riaditeľkou Katastrálneho úradu z Bratislavy o ďalšej spolupráci s mestom;
 • 15.4. rokoval primátor so zástupcami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o koncepcii bytovej politiky;
 • 15.4. rokoval primátor s Ľubošom Stražayom z VTC Pezinok o rekonštrukcii volejbalových kurtov.

Ohodnoťte článok: