MESTO PEZINOK

Apríl 2002 / Prečítané 1544 krát
odpredá za zostatkovú hodnotu tieto stroje a zariadenia:
1. Čistička Rowo 55 (opotrebovaná, poškodená, nefunkčná) cena : 1384,- Sk
2. Čistička Rowo 80 (opotrebovaná, poškodená, nefunkčná) cena 3376,- Sk
3. Nožnice na plech-pákové (hrúbka pl. 1 mm, dĺžka 1 m, nefunkčné) cena: 3862,- Sk
4. Stojanová vŕtačka 2H118-1 (opotrebovaná, nefunkčná)
cena: 6282,- Sk
Predmetné zariadenia sa nachádzajú v PBS, s.r.o., Obrancov mieru 51, 902 01 Pezinok. Prípadnú obhliadku zariadení možno dohodnúť na č. tel.: 033/642 34 11. Písomnú žiadosť o odkúpenie zariadenia zašlite do 13.5. 2002 na adresu:
Mesto Pezinok, odd. správy majetku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.

Ohodnoťte článok: