INVENTARIZÁCIA MAJETKU

Apríl 2002 / Prečítané 1566 krát
Podľa vykonanej inventarizácie k 31.12. 2001 má mesto Pezinok hmotný investičný majetok v sume 878 790 tisíc Sk, drobný investičný majetok za 8363 tisíc Sk a nehmotný majetok 4329 tisíc Sk. Pohľadávky ku dňu inventarizácie predstavovali 107 185 tisíc Sk a záväzky 33 059 tisíc Sk, väčšia časť týchto súm bola v lehote splatnosti.

Ohodnoťte článok: