10. výročie Mestskej polície v Pezinku

Apríl 2002 / Prečítané 1606 krát
V obradnej sieni Mestského úradu sa konalo 27. marca slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 10. výročia Mestskej polície (MsP) v Pezinku.
V úvodnej časti vystúpili primátor mesta Ivan Pessel a náčelník MsP Ľudovít Farbula. Potom odovzdali ocenenia za veľmi dobré pracovné výsledky deviatim zamestnancom polície a mimoriadne ocenenie prevzal aj prvý náčelník Vlastimil Červeň.
Hosťami slávnosti boli Vladimír Zíšek, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ, Ján Jaslovský, riaditeľ OO PZ v Pezinku, René Bílik, prednosta OkÚ a Vladimír Prešinský, predseda komisie ochrany verejného poriadku.
Na záver primátor I. Pessel a náčelník MsP Ľ. Farbula položili kyticu kvetov na hrob Michala Dubeka, ktorý sa výrazne zaslúžil o vznik Mestskej polície v Pezinku.
Mestská polícia začala svoju činnosť v septembri 1991 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Vznikla ako poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Ohodnoťte článok: