Sľub zamestnancov mesta

Apríl 2002 / Prečítané 2253 krát
  V utorok 2. apríla sa zišli v obradnej sieni na radnici zamestnanci mesta, aby v zmysle zákona č. 311/2001 o verejnej službe podpísali sľub pracovníka vykonávajúceho verejnú službu.
Sľub má toto znenie: "Sľubujem, že pri vykonávaní verejnej služby budem dodržiavať Ústavu Text sľubu podpisuje hlavná kontrolórka mesta Elena Antalová.Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva."
O bližšie informácie sme požiadali prednostu Mestského úradu JUDr. Ladislava Šafára:
- Od 1. apríla 2002 je v účinnosti nový zákon o verejnej službe, ktorému podliehajú všetci zamestnanci mesta, okrem samostatných eséročiek. Z tohto zákona vyplýva niekoľko zásadných zmien, predovšetkým to, že verejná služba sa určitým spôsobom približuje štátnej službe. Nie je to vyvyšovanie oproti klasickým pracovno - právnym vzťahom, len do istej miery vyššie hodnotenie, ktoré zahŕňa aj zvýšené nároky na pracovníka. Sľub pracovníka je jednou z podmienok, aby mohol byť niekto pracovníkom verejnej služby. Existuje katalóg pracovných činností, podľa ktorého sme museli každého pracovníka prekategorizovať, čím sa urobil aj tzv. personálny audit. Každý pracovník podpísal záznam o sľube a dostal dodatok pracovnej zmluvy, keďže v tomto termíne vstupuje do platnosti aj nový zákonník práce. Miesto doterajšieho platového výmeru zamestnanci dostali oznámenie o funkčnom plate. Pracovné zmluvy dostali aj niektorí funkcionári mesta a mestského úradu, týka sa to hlavnej kontrolórky, prednostu a náčelníka mestskej polície.

Ohodnoťte článok: