Kľúč k informáciám

Apríl 2002 / Prečítané 2062 krát
Na začiatku neboli možno celkom jasné predstavy ako robiť mestské noviny, je ale chvályhodné, že sa k tomu prikročilo. Myšlienka vydávať Pezinčana vznikla v Dome osvety pred 35 rokmi, za pôsobenia riaditeľky Zlaty Hrnčírovej. Možnosti boli vtedy ale skromné, nebolo patričné technické vybavenie, chýbali peniaze, bolo to náročné na čas.
Je zaujímavé registrovať, ako sa časopis postupne vyvíjal, čo sa týka periodicity vydávania, kvality tlače, formátu, počtu výtlačkov, rozsahu ako i obsahovej a grafickej úrovne. Je celkom prirodzené, že nastal po všetkých stránkach kvalitatívny vzostup.
Všetko sa to dialo za podpory a pochopenia mesta, ktoré sa snažilo vytvárať redaktorom stále lepšie podmienky, uvedomujúc si význam a dôležitosť mestských novín ako informačného zdroja pre obyvateľov.
Aj keď žijeme v dobe rozmachu televízie a internetu, mesiac čo mesiac sa presviedčame, akú informačnú silu majú naše noviny. Táto forma poskytovania informácií má aj množstvo predností, ktoré sa budeme usilovať stále viac využívať.
Veľmi nám záleží na tom, aby ste v Pezinčanovi našli vždy to najdôležitejšie o dianí v našom meste. Život v Pezinku je taký bohatý, že vyberať je ozaj z čoho. Preto by sme niekedy uvítali, aby rozsah našich novín bol ešte väčší.
Budeme radi keď Pezinčan zostane naďalej vašim kľúčom k širokému spektru informácií a bude mať v ďalších rokoch stále viac spokojných čitateľov.

Ohodnoťte článok: