Príspevky na šport

Marec 2002 / Prečítané 1935 krát
Aj v tomto roku rozpočet mesta pamätá na šport. Na základe osobitných žiadostí klubov a odporúčania komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve môžu finančný grant z fondu poskytnúť v rámci svojich kompetencií - primátor (do 10 tisíc Sk), mestská rada (do 25 tisíc Sk) a mestské zastupiteľstvo (vyššie sumy).
Ako nás informoval primátor Ivan Pessel, je pripravený na schválenie návrh na príspevky pre športovcov, výhradne pôsobiacich v pezinských kluboch.
Pre mládežnícke družstvá:
Futbal Baník Pezinok 64 tisíc Sk
Futbal GFC Grinava 73 tisíc Sk
Futbal PŠC Pezinok 300 tisíc Sk
VTC Pezinok 160 tisíc Sk
Hádzaná - HK 100 tisíc Sk
Basketbal - Slovakofarma 160 tisíc
Na úhradu energií v kluboch:
Baník Pezinok 25 tisíc Sk
GFC 25 tisíc Sk
z výnosov nájmov na štadióne a v športovej hale
PŠC 200 tisíc Sk
VTC 200 tisíc Sk

       

Okrem toho pre družstvá dospelých sa navrhuje rozdeliť Ďalších 100 tisíc Sk.

Ostatné granty:
Sokol Pezinok
(na súťaže v orientačnom behu, džude a Zákl. rekreačnej telesnej výchove)
    21 tisíc Sk
Michal Peniak (karate) 5 tisíc Sk
Oblastný klub značkárov (značenie turistických chodníkov v našich lesoch) 3 tisíc Sk
Stolnotenisový klub Slovkarpatia telesne postihnutých 5 tisíc Sk
Slovenský orol (mater. vybavenie) 10 tisíc Sk
Svatava Špániková (karate) 5 tisíc Sk
Klub športovej kynológie (na dobudovanie areálu) 10 tisíc Sk
Stolnotenisový klub (na materiálne vybavenie) 10 tisíc Sk
Klub bežeckého lyžovania (na opravu bežeckých tratí) 5 tisíc Sk
ZŠ Holubyho (na dokúpenie šport. pomôcok) 6 tisíc Sk
Gymnázium (na športové potreby) 6 tisíc Sk
Centrum voľného času (na materiálne vybavenie klubu tanca) 3 tisíc Sk
Skauting (materiálne vybavenie) 5 tisíc Sk

Ohodnoťte článok: