SPOMÍNAME

Marec 2002 / Prečítané 2244 krát
Dňa 11. apríla 2002 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
STANISLAV MIKLENČIČ.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Manželka Zita  a dcéry s rodinami

Ohodnoťte článok: