O pohotovostných službách v lekárňach

Marec 2002 / Prečítané 2102 krát
Na článok v Pezinčanovi č. 2 o pezinských lekárnikoch, ktorí neakceptovali nariadenie okresnej štátnej lekárky o pohotovostných službách do 21. hodiny, sme prekvapujúco dostali reakciu z iného okresu - od majiteľky seneckej lekárne Mgr. Ľubice Follrichovej.
   V liste píše, že dnes sú už lekárne v rukách súkromníkov a na ich pleciach leží celá ťarcha spojená so zabezpečovaním liekov pre občanov. Služby sú vysoko náročné na finančné prostriedky, pritom im zdravotné poisťovne dlhujú milióny korún. Ďalej uvádza, že za predchádzajúceho režimu boli pohotovostné lekárenské služby veľmi slušne platené a lekárnici mali o ne záujem. Na druhej strane majú však praxou vyskúšané, že služby lekární v neskorých večerných hodinách v našich malých okresoch neboli pre občanov dôležité. Myslí si, že tieto služby sú skôr občanmi zneužívané.
Ľ. Follrichová ďalej píše, že problém lekárenských pohotovostných služieb naša legislatíva rieši veľmi nepresne. Preto okresnej štátnej lekárke MUDr. Aulitisovej oponuje v tom, že je oprávnená vo veci rozhodovať sama. Podľa § 63 Zákona č. 140/98 o lieku okresný úrad organizuje pohotovostné služby po prerokovaní so Slovenskou lekárnickou komorou.

Ohodnoťte článok: