Chcete mokré vysvedčenie?

Anna Pavelková / Marec 2002 / Prečítané 3154 krát

   Mestská plaváreň na Komenského ulici začala vo februári plavecký výcvik. Okrem detí zo základných škôl sú prihlásení i jednotlivci v staršom veku. Trénermi sú Naďa Urbančoková, Eva Pätoprstá a Rudolf Teplanský.
Najťažšia a najzodpovednejšia je práca s deťmi vo vekovej kategórii 3 - 5 rokov. Výučba začína cvičením, postupným oboznamovaním s vodou, neskôr tréner zoberie dieťa do náručia a spolu začínajú plávať pomocou dosky. Vzhľadom na presklenú plochu medzi vstupnou ha
lou a bazénom, môžu výcvik sledovať priamo i rodičia.
Na fotografii je záber z plaveckého výcviku žiakov zo Základnej školy Na bielenisku, na ktorom sa zúčastnilo 37 detí s 95 percentnou úspešnosťou. Každý absolvent kurzu dostane tzv. mokré vysvedčenie
Upozorňujeme občanov a školy, že sa vyskytli prípady nepravdivého informovania o krytej plavárni a kurzoch z úst nepovolaných osôb, preto prihlášky prijímajú a informácie poskytujú už len pracovníci plavárne.


Ohodnoťte článok: