50. VÝROČIE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Mária Vaneková / Marec 2002 / Prečítané 2525 krát

   Riaditeľka školy Mária Vaneková s najmenšími deťmi na hodine hudobnej náuky.

SLOVO RIADITEĽKY
Pezinská Základná umelecká škola Eugena Suchoňa oslavuje svoje päťdesiatiny. Toto krásne jubileum je príležitosťou na hodnotenie, časom vďačnosti i časom nabrať nový dych.
Spomíname s vďačnosťou na vás, pán Bacigál, i keď už nie ste medzi nami, vy ste stáli pri zrode tejto školy a vďaka vášmu osobnému nasadeniu za dobrú vec sa to podarilo. Myslíme i na prvý učiteľský zbor, Anton Glasa, Margita Šašková, Edita Mikulíková, Mária Moravčíková, Ján Valášek boli prví a po nich prišli ďalší. Každý z nich sa svojím podielom zaslúžil o rast našej školy a stal sa súčasťou jej života. A sme veľmi radi a hrdí na to, že k zoznamu môžeme pripísať i dve veľké mená - Eugen Suchoň a Ľudovít Rajter. Počas ich života sme pociťovali ich priazeň a naše osobné stretnutia s nimi sú našim bohatstvom.
   Od roku 1980 sme školou plnoorganizovanou. Najmladším odborom je tanečný, najstabilnejším hudobný, ktorý má najširšie zázemie, čo možno dokumentovať už tradíciou rodinných koncertov, na ktorých nie sú výnimočné vystúpenia detí so svojimi rodičmi.
Našim "šperkom" sa stal výtvarný odbor pod vedením Danici Tykovej. Niet roka v ktorom by niekto zo žiakov nebol prijatý na ŠUP-ku alebo VŠVU. Prerazili "do sveta", do povedomia výtvarnej obce, kde sa im darí obhajovať si svoje miesto.
Našou túžbou je oživiť zašlú slávu dramatického odboru. Určite pre to urobíme všetko, čo bude v našich silách.
Rozprávať o škole, to znamená hovoriť o deťoch. Po rodine je to vari druhá najdôležitejšia ustanovizeň.
Bránami našej školy prešli stovky absolventov a značná časť z nich profesijne pokračuje u nás v začatom odbore. I keby to tak nebolo, chvíle strávené v umeleckej škole nie sú stratené.
Umenie je zo sveta, v ktorom sa nič nedá presne odmerať, je to svet tajomstiev, ale na pevnom základe. Okoloidúci to ani netuší, treba vstúpiť. My by sme chceli byť predstupienkom do tohto sveta. Zdá sa vám to zveličené a neprimerané? Skúste si zaspievať, vylúdiť tón z hudobného nástroja, slovom alebo pohybom vyjadriť svoj vnútorný svet, farbou a tvarom vysloviť svoj pohľad..., a doprajme to našim deťom...
Poprajme Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku, aby sa nikdy nevzdala tejto vízie. Buďme jej priaznivo naklonení, prijmime ju za svoju.


Ohodnoťte článok: