Postupujú na celoslovenský festival

Jarmila Hnatová / Február 2002 / Prečítané 2181 krát
Malokarpatské osvetové stredisko bolo organizátorom výberového kola na IX. Slovenský festival poézie Valentína Beniaka, ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2002 v malej sále Domu kultúry v Pezinku. V silnej konkurencii recitátorov z Trnavského a Bratislavského kraja sa nestratili ani dve Pezinčanky - Melánia Hájiková a Lenka Svítková, ktoré budú naše mesto reprezentovať na celoslovenskom finále v Chynoranoch. Odbornú porotu príjemne prekvapili aj dievčatá z pezinského Gymnázia (Veronika Miháliková, Lucia Koprivová a Oľga Votavová), ktoré si pod vedením p. Mihálikovej pripravili recitačné pásmo o živote a tvorbe V. Beniaka. Ponitrie V. Beniaka je festival slovenskej poézie, ktorý súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu, poskytuje priestor pre vzájomnú konfrontáciu výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, má ambície objavovať a usmerňovať odborný rast recitátorských talentov. Popularizuje tvorbu vynikajúceho slovenského básnika Valentína Beniaka, slovenskú duchovnú poéziu ako aj básnickú tvorbu v minulosti nepovšimnutých autorov.
Našim recitátorkám prajeme, aby sa im na celoslovenskom festivale darilo a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej tvorivej činnosti.
Za spoluprácu pri organizovaní výberového kola ďakujeme Kultúrnemu centru v Pezinku a Mestu Pezinok.

Ohodnoťte článok: