Spomíname

December 2001 / Prečítané 1822 krát

Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď veľmi chcela žiť.

Dňa 11.12. 2001 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša mamička, babička, prababička a krstná mama

Helena BELANSKÁ - INFNEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Helena a Anna, vnuci Jaroslav a Alena  s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

obr17.jpg (2924 bytes)

Dňa 11.1. 2002 uplynie rok, čo nás navždy opustila milá
mamička a babička
Helena BUNČÁKOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Synovia Štefan, Ivan, Jaroslav a Karol s rodinami,
rodina Muráriková a ostatní známi

Dňa 16.12. 2001 uplynie 20 rokov, čo dotĺklo šľachetné srdce
Alexandra DRAXLERA,
prvého predsedu SBDO v Pezinku.
S láskou a úctou naňho spomínajú manželka, všetci príbuzní, priatelia i susedia.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
Manželka Margaréta

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 17.12. 2001 uplynul rok čo nás navždy opustil náš
syn, manžel, otec a brat
Ján HLAVANDA.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 18.12. 2001 uplynulo 5 rokov,
čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
Spomínajú 
rodičia a deti Marcelko a Monika


Ohodnoťte článok: