Sedemdesiatnik Anton Urban

December 2001 / Prečítané 1936 krát
  23. decembra 2001 sa dožíva významného životného jubilea - 70 rokov, Ing. Anton Urban.
Narodil sa v Černovej pri Ružomberku. Po skončení gymnázia pokračoval v štúdiu na vysokej škole ČVUT v Prahe. Potom začal pracovať ako učiteľ na priemyslovke v Banskej Bystrici. Odtiaľ prešiel do výskumného pracoviska Tesly Orava, neskôr Tesly Bratislava. Momentálne pracuje v Slovenskej akadémii vied ako výskumný pracovník.
Po presťahovaní do Pezinka (1983) začal pôsobiť v chrámovom zbore a tiež ako organista. Bol jedným zo zakladajúcich členov medzinárodného festivalu chrámových zborov Ad Una Corda v Pezinku. Pôsobil aj ako člen redakčnej rady Pezinčana.
Jeho záľubou je hudba. Už v mladosti pôsobil vo viacerých ľudových súboroch ako harmonikár. No najviac ho zaujali organy, a to nielen ako nástroje na hranie ale aj ich zloženie. Začal ich opravovať, s láskou a trpezlivosťou, akú si tento hudobný nástroj vyžaduje.
Jubilantovi k vzácnemu jubileu blahoželáme a želáme mu do ďalších rokov života pevné zdravie, šťastie a veľa životného elánu.

Ohodnoťte článok: