Svetelná križovatka v prevádzke

December 2001 / Prečítané 1931 krát
Minulý mesiac bola daná do užívania riadená svetelná križovatka na uliciach Holubyho-Jesenského-Moyzesova. Vyriešil sa tým viacročný problém, ktorého riešenia sa dožadovali občania z radov chodcov i motoristov. Pri zhustenej premávke na hlavnej ceste sa chodci takmer nemohli dostať na druhú stranu alebo vodiči zaradiť sa do prúdu z vedľajšej komunikácie. Situáciu komplikovala nedisciplinovanosť vodičov, ktorí nerešpektovali týchto účastníkov premávky.
Riešenie malo dve alternatívy - kruhový objazd a svetelnú križovatku. Štúdie posudzovali orgány, ktoré sa musia k týmto veciam vyjadrovať (Polícia, Slovenská správa ciest, Agentúra 2000). Nakoniec zvíťazila lacnejšia alternatíva, ktorou bola svetelná križovatka. Kruhový objazd, ktorý sa zdal vhodnejším riešením, by si vyžadoval náklady 8 miliónov, svetelná križovatka 1,8 milióna korún.
Počas overovania do 7. decembra sa robil prepočet vozidiel, ktoré križovatkou v nastavených časoch prechádzali. Po tomto termíne je už prevádzka automatická, riadená počítačom.
Možno si niektorí vodiči ešte zahromžia, že sa spomalila premávka, ale v každom prípade je v organizácii dopravy poriadok a križovatka je bezpečnejšia. A o to išlo.

Ohodnoťte článok: