Vyškolili mestských sprievodcov

December 2001 / Prečítané 2512 krát

   V obradnej sieni Mestského úradu odovzdal primátor Pezinka Ivan Pessel vo štvrtok 6. decembra štrnástim úspešným účastníkom kurzu mestských sprievodcov osvedčenia. Ich držiteľov oprávňujú k výkonu sprievodcovskej činnosti po meste Pezinok a zároveň sú pre potencionálnych záujemcov o tieto služby zárukou kvality. Sú medzi nimi: Oľga Herdová, Jana Václavová, Eva Lovásiková, Martina Mlčúchová, Peter Sandtner, Martina Vančeková, Klaudia Dovičovičová, Renáta Hudčeková, Alena Berezňáková, Veronika Burčíková, Vanda Michalcová, Erika Jauschová, Zuzana Augustiničová a Ivana Biznárová.

   Peter Wittgrúber, školiteľ:
- Keďže je pomerne veľký turistický záujem o naše mesto, ale aj z dôvodov zvýšenia jeho atraktivity a poskytovania zasvätených informácií, sme sa rozhodli v spolupráci s mestom usporiadať kurz mestských sprievodcov. Pri výbere sme sa zamerali na záujemcov z radov vysokoškolákov, ktorí žijú v Pezinku. Pritom sme kládli dôraz na znalosť cudzích jazykov. Sú medzi nimi takí, čo hovoria po nemecky, anglicky, francúzsky, rusky a maďarsky. Na školeniach sme sa venovali predovšetkým pamiatkam mesta ale aj širším historickým okruhom, ako napríklad kapucínom, habánom, baníctvu, vinohradníctvu. V budúcnosti chceme robiť workshopy na vybrané témy, kde formou prednášok a diskusií poskytneme sprievodcom, ale aj iným záujemcom, ďalšie informácie o histórii mesta.
Kontakt na sprievodcov spolu s informáciami o ich jazykových znalostiach sú k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9, tel. 033/6901 107.


Ohodnoťte článok: